Stacks Image 3114
Fællesmøderne.
Vi starter i missionshuset normalt kl. 19.30 og slutter kl ca. 21.30 … men til tider starter vi med fællesspisning, har brug for lidt mere tid eller ønske om at børn kommer med og så starter vi før 19.30 og det vil stå i programmet.

Vores fællesmøde aftener, spænder meget forskelligt, der er aftener hvor vi fordyber os i bibelen og dens tekster, der er anderledes aftener for at modtage ordet, der er sang og musik aftener, der er festaftener osv.. fælles for disse aftener er at vi ønsker et fællesskab både i ordet og med hinanden, der er altid kaffe/kage, og hygge og samvær er en vigtig bestandel i aftenen.

Du skal være velkommen til at være en del af dette.